You are here

Andelsforeningen A/S Hornbækhus

Hornbækhus

Som tømrerfirma har S.M. Bang været tilknyttet A/B Hornbækhus igennem de sidste 25 år.

Vi varetager mange opgaver i Andelsforeningen A/B Hornbækhus. Både store og små opgaver så som:

  • Generel vedligehold og servicering.
  • Udskiftning af samtlige kældervinduer samt kælderdøre.
  • Tagrenovering efter brand.
  • Køkkenmoderniseringer.
  • Udbygning af toilet til WC/BAD
  • Udførelse af snedkerarbejder.
  • Udskiftning af gulve.

A/B Hornbækhus historie:

A/B Hornbækhus dækker over en boligkarré der blev opført i 1922-1923, og erklæret fredet i 1983. Boligkarréen er opført af arkitekten Fisker

A/B Hornbæhus har 289 lejligheder og pt. 3 erhverslejemål fordelt på 29 opgange.

Borups Allé 5
2200 København N
Tlf. 3834 3052
http://abhornbaekhus.com/